Bezwaar en beroep

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van het college, de raad of de burgemeester dan kunt u bezwaar maken of in beroep gaan. Welke van deze twee mogelijkheden van toepassing is, staat bij het besluit vermeld.

 • Over bezwaar en beroep en voorlopige voorziening

  Bij het besluit staat vermeld of u bezwaar kunt maken of dat u in beroep moet gaan. Tegen algemeen verbindende voorschriften is geen bezwaar of beroep mogelijk. Een voorbeeld van een algemeen verbindend voorschrift is de Algemene Plaatselijke Verordening.
   

  Wanneer u bezwaar heeft gemaakt bij de gemeente dan wordt uw bezwaar behandeld door de bezwaarschriftencommissie.

  Lees verder
 • Bezwaarschriftencommissie

  De gemeente heeft een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie adviseert de raad, de burgemeester of het college over een genomen besluit, wanneer bezwaar is gemaakt.

  Lees verder