Burgemeester

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van Burgemeester en Wethouders. Hij ziet erop toe dat de gemeenteraad of het college geen besluiten neemt die in strijd zijn met de wet. De burgemeester is onder andere verantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid.

 • Burgemeester Christiaan van der Kamp

  Op vrijdag 1 juli 2011 is burgemeester Christiaan van der Kamp geïnstalleerd.  

   

  Afbeelding burgemeester Christiaan van der Kamp

  Mr. C. (Christiaan) van der Kamp 
   

  Bij afwezigheid van de burgemeester wordt hij in eerste instantie vervangen door de heer J.C. Goudbeek en in tweede instantie door mevrouw W. Verkleij.

   

  Zie voor meer informatie de pagina met collegeleden.