Coalitieakkoord 2011-2014

Op 15 mei 2013 is een nieuwe coalitie gevormd door VVD, Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk, SGP en ChristenUnie. De nieuwe wethouders, Jan Leendert van den Heuvel voor de SGP en Kees Oskam voor de ChristenUnie, onderschrijven het coalitieakkoord 2011-2014. Gezamenlijk hebben de collegeleden een aantal onderwerpen toegevoegd, die u kunt lezen in de aanvulling.

Archief