Coalitieakkoord

Op 15 mei 2013 is een nieuwe coalitie gevormd door VVD, Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk, SGP en ChristenUnie. De nieuwe wethouders, Jan Leendert van den Heuvel voor de SGP en Kees Oskam voor de ChristenUnie, onderschrijven het coalitieakkoord 2011-2014. Gezamenlijk hebben de collegeleden een aantal onderwerpen toegevoegd, die u kunt lezen in de aanvulling.

  • Coalitieakkoord 2011-2014: samen aanpakken!

    Op 24 november 2010 waren de verkiezingen van de gemeenteraad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Op basis van de verkiezingsuitslag is een coalitie gevormd door het CDA, VVD en Beter Bodegraven/Reeuwijks Belang. In het coalitieakkoord vindt u het resultaat van de gesprekken die hebben plaatsgevonden over de gezamenlijke aanpak van de diverse inhoudelijke thema’s. 

    Lees verder
  • Aanvulling coalitieakkoord mei 2013

    De partijen ChristenUnie en SGP onderschrijven het Coalitieakkoord Samen Aanpakken zoals dat is opgesteld in januari 2011. Zij spreken het vertrouwen uit dat er voldoende basis is om als nieuwe coalitie de opgaven voor onze gemeente voor de komende tijd samen met VVD en Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk aan te pakken. In de bijlage kunt u lezen welke onderwerpen de nieuwe coalitie aan het bestaande coalitieakkoord heeft toegevoegd.

    Lees verder