Rekenkamer

De rekenkamer is een instrument van de gemeenteraad, bedoeld om haar kaderstellende en controlerende rol te versterken.

Groene Hart Rekenkamer

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen hebben besloten tot de inrichting van een gezamenlijke rekenkamercommissie.

In de raad van 30 mei 2012 is de Verordening gezamenlijke Rekenkamercommissie van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen vastgesteld, waarbij is besloten dat deze gezamenlijke Groene Hart Rekenkamer zal bestaan uit een voorzitter en twee leden. Hierbij is ook een programmaraad ingesteld, die bestaat uit twee raadsleden per gemeente (conform art. 3 lid 2 van de Verordening.).

Programmaraad

De Programmaraad bestaat uit twee raadsleden van iedere gemeente, te weten:

  • de heren T. van Doorn (voorzitter) en H. ten Zijthoff namens de gemeenteraad van Waddinxveen
  • de heren D. Knol en A. de Groot namens de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk
  • de heren J. de Laat en T. Hardjono namens de gemeenteraad van Gouda.

Rekenkamercommissie

De Programmaraad heeft de voorzitter en leden van de Groene Hart Rekenkamer geselecteerd:

  1. Dhr. L. (Lex) van Eijndhoven (voorzitter)
  2. Mevr. H. (Hanneke) Lindert (lid)
  3. Dhr. N. (Nils) Nijdam (lid)

Zij zijn respectievelijk op 19 september 2012 in Gouda en op 26 september 2012 in Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk door de raden benoemd.

Meer informatie over de Groene Hart Rekenkamer

Voor meer informatie over de Groene Hart Rekenkamer kunt u contact opnemen met de secretaris, mevrouw Anne-Marie Douma. Zij is te bereiken op het secretariaat van de rekenkamer in de gemeente Gouda onder haar e-mailadres: annemarie.douma@gouda.nl.