Inspraak en spreekrecht

Met ingang van januari 2015 zal de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk 2 soorten raadsvergaderingen kennnen: een light gemeenteraad waarin de vaste agendapunten en hamerstukken worden besproken en een raadsvergadering waarin meer ruimte is voor discussie en debat. In de nieuwe werkwijze is ook afgesproken de inspraak anders te organiseren.

  • Inspraak en spreekrecht

    Dit is niet meer voorafgaand aan de commissievergadering en traditionele raadsvergadering, maar vangt aan na de light gemeenteraad en duurt een uur. In het raadsinformatiesysteem staat aangegeven wanneer de maandelijkse inspraak wordt gehouden.

    Op woensdagavond start dan om 20.30 uur een inspraakuur tijdens een informele raadsbijeenkomst. Dit is dan het traditionele raadsspreekuur gecombineerd met de inspraak die anders in commissies en raad zou plaatsvinden. Deze bijeenkomst zal worden voorgezeten door de nestor van de raad of door één van de commissievoorzitters. Tot 21.30 uur is er ruimte om allerhande onderwerpen, wel of niet aan de orde in commissies of raad, onder de aandacht van raadsleden te brengen.

    Het inspreken kan dus gaan over de onderwerpen die al op een agenda staan maar ook over de onderwerpen die nog op een agenda moeten komen en in het RIS staan in de categorie: “Nieuwe onderwerpen gemeenteraad en commissies”. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit ten minste 36 uur voor de aanvang van de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren.