Inspreken in raad en commissies

 • Spreekrecht gemeenteraad

  U kunt een bijdrage leveren aan de besprekingen van de gemeenteraad. Dit kan direct na de opening voor in totaal maximaal dertig minuten en voor elke spreker maximaal 5 minuten. U moet zich ten minste 48 uur voor het begin van de vergadering als spreker aanmelden bij de griffier van de raad via griffie@bodegraven-reeuwijk.nl of tel. 0172-522522.

  Lees verder
 • Spreekrecht commissies

  U kunt een bijdrage leveren aan de besprekingen van de commissies bij elk agendapunt. De voorzitter inventariseert de sprekers. Bij de eerste termijn krijgt u maximaal 5 minuten, bij de tweede termijn maximaal 2 minuten. Aanmelden bij voorkeur uiterlijk 8 uur voor aanvang van de vergadering via griffie@bodegraven-reeuwijk.nl of tel. 0172-522522.

  Lees verder
 • Raadsspreekuur

  Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt vanaf 19.00 uur het raadsspreekuur plaats. U kunt te bespreken onderwerpen uiterlijk op de dinsdag voor de vergadering doorgeven aan de griffier via tel. 0172-522 522 of via griffie@bodegraven-reeuwijk.nl

  Lees verder