Reeuwijkse Plassen

In Reeuwijk liggen de Reeuwijkse Plassen. Dit is een zeer veelzijdig waterrijk gebied met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Het gebied bestaat onder meer uit bos- en weidegebied en grote waterpartijen. Begonnen als turfwingebied, zijn de Reeuwijkse Plassen nu een regionale trekpleister voor recreatie in en rondom het water.

 • Recreatiegebied Reeuwijkse Plassen en omgeving

  Het plassengebied is mooi maar zeer kwetsbaar en daarom moeten we er met zijn allen zuinig op zijn. De gemeente, de waterschappen, de provincie, diverse instellingen op het gebied van natuurbehoud en groepen die eigenaren en gebruikers vertegenwoordigen zijn druk bezig aan de ontwikkeling van plannen om de waterkwaliteit te verbeteren en natuurwaarden te herstellen en te beschermen. Maar ook individueel moet het plassengebied ons een voortdurende zorg zijn. Zeker in de periode waarin we met velen het water op of in gaan, want juist dan is vervuiling van het water of aantasting van het natuurschoon niet denkbeeldig.

  Lees verder
 • Waterkwaliteit

  Het water in de Reeuwijkse Plassen is niet van topkwaliteit. Sinds 2009 werkt het hoogheemraadschap van Rijnland aan het schoner en mooier maken van de plassen, samen met andere overheden en de mensen die er wonen, werken en recreëren. Maatregelen die Rijnland neemt zijn onder meer het afkoppelen van naastgelegen polders en gebieden, het verminderen van de wateruitwisseling tussen de plassen, het verwijderen van slib en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

  Proefproject doseren ijzerchloride in Sloene

  Het hoogheemraadschap van Rijnland is begin 2014 gestart met een proef in de plas Sloene (Reeuwijkse Plassen) om de waterkwaliteit te verbeteren. Tijdens deze proef wordt er gedoseerd ijzerchloride aan het water toegevoegd. Lees het volledige bericht bij het hoogheemraadschap: http://www.rijnland.net/actueel/nieuws/@238694/rijnland_start_1/.

  Andere ontwikkelingen

  Kijk voor meer info op www.rijnland.net/reeuwijkseplassen. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan via genoemde website aan voor ontvangst van de digitale nieuwsbrief.

  Lees verder
 • Ruim 18 km natuurvriendelijke oever in Reeuwijkse Plassen

  Ruim 18 kilometer aan natuurvriendelijke oevers (nvo’s) in de Reeuwijkse Plassen blijft behouden en/of wordt nieuw aangelegd. Om dit mogelijk te maken ondertekende het hoogheemraadschap van Rijnland de afgelopen jaren 66 contracten met oevereigenaren. Begin juli 2013 werd het laatste contract ondertekend.

  Lees verder