Veenplassen- en petgatenlandschap

Dit landschap is ontstaan door het winnen van turf waardoor het land veranderde in diepe plassen. Het bestaat uit verschillende plassen en enkele kleine poelen (de 'petgaten'), waartussen smalle stroken land met bebouwing zijn overgebleven. Het plassengebied heeft een grote afwisseling in ruimtematen. Daarbij is de rechthoekige vorm een kenmerkende gemeenschappelijke eigenschap. Beeldbepalend zijn de lintbebouwing met erfbeplanting, de wegbeplanting en struiken en bomen op de resten van de smalle stroken land waarop de turfmakers hun bagger tot turf lieten drogen, de 'zetwallen'. Ook de eilanden in de plassen zijn een overblijfsel van de turfwinning. Sinds het einde van de turfwinning in de jaren twintig heeft het gebied naast de woonfunctie vooral een recreatieve functie gekregen. Verder kent het gebied belangrijke natuurwaarden. Het is ook het werkterrein van enkele beroepsvissers, gericht op de palingvangst.