Gezondheid

Als gemeente streven we naar een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl voor iedereen. Daarom maken we lokaal gezondheidsbeleid en voeren we dat uit. Voor een betere volksgezondheid, ook in Bodegraven-Reeuwijk.

 • Lokaal gezondheidsbeleid

  Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verplicht om het gezondheidsbeleid vast te leggen in een gemeentelijke nota gezondheidsbeleid. Het doel van dit beleid is om een gezonde omgeving te creëren en een gezonde leefstijl te stimuleren. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands-Midden adviseert gemeenten bij het ontwikkelen van lokaal gezondheidsbeleid en ondersteunt bij de uitvoering daarvan.

   

  Uw gezondheid wordt beïnvloed door een groot aantal factoren zoals aanleg, leefstijl en fysieke en sociale omgeving. In het gezondheidsbeleid van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk zijn drie centrale thema’s benoemd:

  1. bestrijden overgewicht,
  2. tegengaan overmatig alcoholgebruik en
  3. het bestrijden van psychosociale problematiek.

   

  Het huidige gezondheidsbeleid is vastgelegd in de Lokale paragraaf gezondheidsbeleid Bodegraven en de Lokale paragraaf gezondheidsbeleid Reeuwijk. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact op met een van de medewerkers van de afdeling Welzijn, Zorg & Onderwijs. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0172) 522 522. 
   

 • Jeugdgezondheidszorg

  De Jeugdgezondheidszorg voor kinderen tussen 0 en 19 jaar wordt verzorgd door de GGD Hollands Midden. De activiteiten van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn gericht op het bevorderen en beschermen van de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen. Hieronder valt ook het Consultatiebureau.  

  Wat doet de jeugdgezondheidszorg voor uw kind?

  Uw kind wordt meerdere keren uitgenodigd voor een onderzoek. Hierbij staat de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van uw kind centraal. Daarnaast kunt u bij JGZ terecht met vragen.

  Lees verder
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

  De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gaat over de zorg voor mensen die daar zelf niet om vragen, maar die het wel nodig hebben. De reden dat mensen er zelf niet om vragen kan zijn dat mensen geen zorg willen of niet in staat zijn om hulp te vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om preventie, opvang en zorg.

  Lees verder