Ondernemers

  • Bent ú (duurzaam) ondernemer?

    Als gemeente vragen wij ook bedrijven om mee te werken, door minder energie te verbruiken en groene, duurzame energie op te wekken. Wij dagen u uit als ondernemer om maatschappelijk verantwoord ondernemen als een kans te beschouwen om zo een duurzame toekomst mogelijk te maken. Daarbij hebben sommige oplossingen overigens niet alleen geresulteerd in een lagere uitstoot van broeikasgassen, maar hebben zelfs geleid tot een beter bedrijfseconomisch resultaat.

     

    Lees verder