default iconBeheersverordening “Partiële herziening Archeologie Kern Nieuwerbrug” ongewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 en artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 27 september 2023 de beheersverordening “Partiële herziening Archeologie Kern Nieuwerbrug” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Plan(gebied)

In 2012 heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een erfgoednota opgesteld met daarbij een beleidskaart archeologie. Deze beleidskaart vormt het uitgangspunt voor het opnemen van een archeologische onderzoeksplicht in bestemmingsplannen. Sinds 2012 is veel archeologisch onderzoek uitgevoerd in de gemeente. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten. Om deze nieuwe inzichten te verwerken heeft de gemeente besloten om de archeologische waarden- en beleidskaart te actualiseren. De herziene beleidskaart moet ook verwerkt worden in bestemmingsplannen. De gemeente stelt daarom de beheersverordening “Partiële herziening Archeologie Kern Nieuwerbrug” op. Met de beheersverordening wordt (in samenhang met het bestemmingsplan ‘Parapluplan Archeologie Bodegraven-Reeuwijk’) een gemeente dekkende regeling opgenomen.

Ter inzage

De vastgestelde beheersverordening met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 2 november 2023 tot en met donderdag 14 december 2023 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.BVArcheoNieuwerbrg-BV80;
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Beheersverordening “Partiële herziening Archeologie Kern Nieuwerbrug”);
  • op papier gedurende de openingstijden (tussen 08:30 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.

De bronbestanden van de beheersverordening zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

De digitale beheersverordening op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven de analoge beheersverordening (zoals een pdf of een papieren versie).

Inwerkingtreding

Tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening is geen bezwaar of beroep mogelijk. De beheersverordening treedt in werking daags na deze publicatie.