destination-plan iconBestemmingsplan Lemsteraak, Rijnhoek

 

Het plangebied betreft de percelen Lemsteraak 1-5 en 2 in Bodegraven. Deze percelen zijn gelegen op het Bedrijvenpark Rijnhoek.

 

Met dit bestemmingsplan worden deze percelen voorzien van een actuele bestemmingsplanregeling, die gebaseerd is op de bestaande regeling voor het overige deel van het bedrijvenpark.

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 10 juni tot en met woensdag 21 juli 2021 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het zoeken naar een maatwerkoplossing kunt u ons bellen via het algemene telefoonnummer (0172 - 522522) of een e-mail sturen naar info@bodegraven-reeuwijk.nl

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

 

Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze kan op de volgende wijzen:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven;
  • mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0172 - 522 522;
  • digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via dit formulier.

De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.