Hofjes van Dronen

Brookland zegt intentieovereenkomst ontwikkeling Hofjes van Dronen op

01 februari 2024
Home

Op 31 maart 2020 sloten de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Janssen de Jong Projectontwikkeling BV, Slokker Vastgoed BV en Brookland BV een intentieovereenkomst voor ontwikkeling van het plan ‘Hofjes van Dronen’ te Bodegraven. 

In de afgelopen jaren is in gezamenlijkheid gewerkt aan haalbare planvorming. 

Brookland BV heeft onlangs de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Janssen de Jong Projectontwikkeling BV en Slokker Vastgoed BV te kennen gegeven deze intentieovereenkomst te beëindigen. Hierdoor kan de samenwerking in de huidige vorm niet verder voortgezet worden. 

De overgebleven ontwikkelaars en de gemeente blijven in gesprek en zullen de komende periode in gezamenlijkheid onderzoeken of en zo ja op welke wijze de ontwikkeling voortgezet zal worden.