Gemeentehuis 2023

College presenteert voorjaarsnota aan de gemeenteraad

14 juni 2024
Home

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 juni de voorjaarsnota 2024-2028 aangeboden aan de gemeenteraad. De voorjaarsnota bestaat dit jaar uit de bestuursrapportage en kadernota en geeft de gemeenteraad inzicht om de juiste afwegingen en keuzes te maken voor de korte en lange termijn. 

Klaar voor de tweede helft

Wethouder financiën, Elly de Vries: “We kijken met een positief gevoel terug op de eerste helft van onze collegeperiode, waarin we met elkaar werk hebben gemaakt van het noodzakelijke financieel herstel van onze gemeente. 

Door stevige maatregelen te nemen slagen we erin om de schulden de komende jaren structureel terug te dringen. Ook in de tweede helft blijven we kritisch op alle uitgaven om zo te koersen op een sterkere samenleving”. 

Minder geld, meer kosten

Het Rijk heeft besloten dat alle gemeenten minder geld krijgen. Dit terwijl de kosten juist toenemen. Mensen worden steeds ouder, het inwonersaantal groeit en nieuwe buurten worden ingericht. Samen met onze financiële positie zorgt dat ervoor dat we soms voor lastige keuzes komen te staan. 

Zo ontkomen we er door de stijgende kosten niet aan om de onroerendezaakbelasting (OZB) in totaal met 3,9% te verhogen. De riool- en afvalstoffenheffing en leges verhogen we tot ze kostendekkend zijn, zodat we de dingen die noodzakelijk zijn kunnen blijven doen. 

Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor jeugdzorg en Wmo, het ophalen van afval maar ook het onderhouden van onze straten, wijken en buurten. 

Investeren in de samenleving

In de voorjaarsnota kijken we vooruit en dat doen we aan de hand van verschillende programma’s die allemaal hierexterne-link-icoon zijn terug te lezen. Onze positie dwingt ons kritisch te zijn op alle uitgaven die we doen. Dat betekent echter niet dat we niet investeren. 

Ook de komende periode blijven we werken aan een veilig, leefbaar, bereikbaar en toekomstbestendig Bodegraven-Reeuwijk. Dat doen we met elkaar en met zorg en  aandacht voor onze inwoners. Zo zijn er de afgelopen periode grote stappen gezet onder andere op het gebied van: ondersteuning, onderwijs, opvang en recreatie: 

  • Het sociaal team is bezig met een wijkgerichte aanpak voor extra ondersteuning in de Zeeheldenbuurt in Bodegraven.
  • Dankzij de Groene Hart Pas krijgen inwoners met een laag inkomen toegang tot allerlei voorzieningen en activiteiten. De lancering is later dit jaar. 
  • Met de komst van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs zetten we in op een flinke uitbreiding van de scholen, zodat ieder kind een fijne basisschooltijd tegemoet gaat. 
  • Samen met ondernemers zorgen we voor ruim 400 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Onlangs brachten de Oekraïense ambassadeur een bezoek aan de opvanglocatie. Hij was zeer verheugd over hoe wij het hier hebben geregeld. 
  • Tijdens de zomervakantie wordt er een duiker langs de Dubbele Wiericke bij Nieuwerbrug vervangen, waardoor de wandelroute die tijdelijk onderbroken was weer hersteld kan worden.

Gemeenteraad neemt een besluit

Op 26 juni en 3 juli bespreekt de gemeenteraad de voorjaarsnota. De officiële vaststelling is vervolgens op 10 juli.