build-reside iconDunantlaan en Doornappel in Reeuwijk

In 2023 zijn er werkzaamheden gepland aan de Dunantlaan en Doornappel in Reeuwijk. De verhardingen zijn versleten, veel bomen zijn ziek en het wegbeeld over de gehele Dunantlaan wijkt op verschillende plekken af.

De openbare ruimte wordt ingericht passend bij een 30km/u gebied, de rijbanen worden voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen en de rijbaan wordt versmald naar de landelijke norm en richtlijn welke past bij de beoogde snelheid. Hiermee wordt de verkeerssnelheid verminderd wat bijdraagt aan een betere verkeersveiligheid. Ter hoogte van de Reehorst wil de gemeente inzetten op een duurzame inrichting door langs het water een parkzone te realiseren met een variatie aan groen. Met al deze maatregelen dragen we bij aan de verkeersveiligheid, maken we de wijk toekomstbestendig en beter bestand tegen het veranderende klimaat.

Uitvoering
 

Aannemer Gebr. Van Kessel heeft als doel week 41 klaar te zijn met al het werk. In het najaar van 2023 planten we het groen aan.

Tijdens de werkzaamheden is de Dunantlaan steeds voor een gedeelte afgesloten voor doorgaand verkeer. Let daarom goed op hoe u moet rijden.

De voortgang kunt u volgen via de app van de aannemer. U kunt deze ‘Gebr. van Kessel’ app downloaden uit de Appstore of Playstore. Hier vindt u wekelijks een update en de actuele planning en omleidingen. 

 Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Dan stelt u deze aan de omgevingsmanager van de aannemer, Alexandra Braas, via dunantlaan@kessel.nl of via 085 822 04 11.

Meer informatie
 

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rens Timmermans, assistent-projectleider Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, via (0172)522522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl.