document iconDuurzaamheidsambities

De gevolgen van klimaatverandering zijn groot. Samen met inwoners en bedrijven willen wij deze ontwikkeling tegengaan. Dat doen we met het programma ‘Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035’, het opstellen van de Transitievisie Warmte, we hebben een strategie om ons aan te passen aan de klimaatverandering (klimaatadaptatie), en werken samen met de regio aan duurzaam energieplan (RES). 

Duurzaamheid gaat over een betere toekomst. Daarom organiseert de gemeente voor jongeren specifieke activiteiten gericht op duurzaamheid.

In april 2017 zijn de “Routekaart Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035” en het bijbehorende actieplan vastgesteld. Beide zijn een uitwerking van de motie “Klimaatneutrale gemeente” die in november 2014 werd aangenomen. 

Deze motie en de routekaart en het actieplan benadrukken dat als we nu niets doen om klimaatverandering tegen te gaan, we de gevolgen op financieel en ecologisch vlak doorschuiven naar volgende generaties.

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat en waarbij je de schadelijke gevolgen daarvan probeert te beperken. In alle plannen houdt de gemeente rekening met de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen. Dit betekent dat wij bij projecten zoveel mogelijk kansen tegelijk benutten.

Wilt u ook meedenken en meepraten? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar duurzaam@bodegraven-reeuwijk.nl