Elzenhof in Bodegraven

Werkzaamheden gereed

Van bewonersbijeenkomsten over de ontwerpen tot en met de realisatie. Afgelopen jaar is het werk uitgevoerd en de openbare ruimte opgeknapt. De straten liggen weer op hoogte, de bestrating is vernieuwd en er zijn nieuwe riolen en openbare verlichting aangelegd. In december 2023 hebben we het gereedkomen van de werkzaamheden met elkaar gevierd door de bomen te planten. Hiermee is de Elzenhof weer klaar voor de toekomst. Wij willen u bedanken voor uw begrip tijdens de werkzaamheden.