default iconEmmakade in Bodegraven

De gemeente heeft in 2024 werkzaamheden gepland aan de Emmakade ter hoogte van huisnummer 78 t/m 158. Naar aanleiding van klachten over (snel) inrijdend verkeer en benodigde herstelwerkzaamheden aan bestrating gaat de gemeente samen met de bewoners op zoek naar passende oplossingen.

DenkMee

De gemeente heeft een platform ingericht om met haar inwoners van gedachten te kunnen wisselen: DenkMee Bodegraven-Reeuwijk. Via dit platform brengen we aanwonenden van het projectgebied in de gelegenheid om knelpunten ideeën, vragen en/of opmerkingen rondom de Emmakade met ons te delen. Direct aanwonenden hebben van de gemeente een brief ontvangen met een uitnodiging om deel te nemen aan deze participatie. In vervolg op het verzamelen van deze input, gaan we aan de slag met bewoners die aan hebben gegeven deel te willen nemen aan werksessies om met elkaar op zoek te gaan naar passende oplossingen.

Planning & proces

De eerste fase van het participatietraject begint met het inventariseren van uw knelpunten, ideeën vragen en/of opmerkingen via het DenkMee-platform.

Vervolgens gaan wij hierover in gesprek met de verschillende vakafdelingen van de gemeente waarna we met werkgroepjes werksessies gaan plannen voor het verdere verloop.

De planning ziet er op hoofdlijn als volgt uit:

  • Inventarisatie via DenkMee:             tot 6 januari 2024
  • Overleg vakafdelingen:                      tot medio februari 2024
  • Werksessies met werkgroepen:        Q2 2024

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rens Timmermans, assistent-projectleider Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, via (0172)522522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl.