build-reside iconErfgoedbeleid

De in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aanwezige cultuurhistorische waarden zijn van groot belang. De gemeente zet er op in om deze waarden niet alleen te behouden en te versterken, maar ook om deze waarden meer gebiedsgericht te beschouwen en in positieve zin te benutten. De Kadernota Erfgoed behandelt het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zoveel als mogelijk, is integraal en zal ingaan op de thema’s monumentenzorg, cultuurhistorie, landschapsbehoud en archeologie.