Grip op uitgaven sociaal domein

07 november 2023
Home

Na het eerder aanbieden van de begroting 2024-2027 aan de gemeenteraad werd duidelijk dat er sprake is van een tekort in het sociaal domein. Om grip op de uitgaven te krijgen en onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak, heeft het college besloten om per direct een aantal wijzigingen door te voeren, welke van toepassing zijn op alle nieuwe en bestaande aanvragen, waar nog geen beschikking voor is afgegeven. Voor inwoners die al eerder een zorgaanvraag hebben gedaan verandert er op dit moment niets.

Nieuwe hulpvragen

Uiteraard is het nog gewoon mogelijk om uw hulpvraag bij ons te doen.  Aan de hand van de aanvraag brengen we in kaart welke hulp nodig is. Een medewerker van het sociaal team bespreekt die met u en daarna zal de volledige hulpvraag worden beoordeeld. U ontvangt daarover bericht. Onze financiële positie dwing ons om kritisch en scherp naar de aanvragen te kijken, waardoor het op voorhand niet mogelijk is om toezeggingen te doen over het toekennen van de aanvraag. Ook kan het voorkomen dat wij u doorverwijzen naar andere organisaties en instanties.

Vragen

De komende periode werken wij aan een lijst met veel gestelde vragen, deze kunt u binnenkort terugvinden op onze website. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website of bel naar:
0172 - 522 522