identity-card iconIdentiteitskaart aanvragen

Wilt u een ID-kaart voor onder de 12 jaar aanvragen? Ga naar Identiteitskaart voor onder de 12 jaar.

Een identiteitsbewijs voor kinderen

Kinderen mogen vanaf 12 jaar zelf een identiteitskaart aanvragen en ophalen. Is uw kind jonger dan 12? Dan mag dit alleen met iemand die het ouderlijk gezag heeft. En die zich kan identificeren.

Digitaal aanvragen en betalen

Houdt u er rekening mee dat u een DigiD nodig heeft om de aanvraag te voltooien. Ook dient u de aanvraag meteen online te betalen. Daarna maakt u een afspraak voor het inleveren van uw pasfoto en het plaatsen van uw handtekening. Vindt u het fijner om persoonlijk uw identiteitskaart aan te vragen? Dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Burgerzaken.

Let op: de aanvraag dient binnen drie maanden afgerond te worden aan de balie, anders vervalt de aanvraag en vindt er geen restitutie plaats. 

Geldigheid

  • Een identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig
  • Een identiteitskaart voor personen onder de 18 jaar is 5 jaar geldig

Meenemen naar de aanvraag

  • Alle paspoorten en identiteitskaarten die u heeft (ook verlopen en buitenlandse documenten)
  • 1 pasfoto in kleur die voldoet aan alle eisen. Uw pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Tip: In het klantcontactcentrum staat een pasfotoautomaat. Een setje van vijf pasfoto's kost €8,- . Er kan alleen gepind worden. Wilt u in het klantcontactcentrum foto's laten maken? Zorg ervoor dat u ruim voor uw afspraak aanwezig bent en maak de foto's vóórdat u uw volgnummerbonnetje pakt. 

 

Kosten

Product Prijs
Identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder € 75,80
Identiteitskaart voor personen onder de 18 jaar € 40,90
Extra kosten voor spoedaanvraag € 57,05

Let op: u krijgt geen geld terug als u zelf een foutieve aanvraag heeft gedaan of als u de aanvraag alsnog wilt annuleren. Er zijn dan namelijk al wel kosten gemaakt om uw gegevens op te zoeken.