Gemeentehuis

Jaarrekening 2023 Bodegraven-Reeuwijk: onze schuld neemt af

28 juni 2024
Home

In de jaarrekening kijken we terug op het afgelopen jaar en legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over de inkomsten, uitgaven en behaalde resultaten. De gemeenteraad heeft de jaarrekening 12 juni besproken en neemt er 10 juli een besluit over.  

Positief resultaat


De gemeente sluit het jaar 2023 af met een positief resultaat van € 5,4 miljoen. Dat is onder andere ontstaan door de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de bijdrage voor de opvang van ontheemden die we vanuit het Rijk hebben ontvangen. Ook leveren enkele grondopbrengsten een beter resultaat op dan was aangenomen. Deze voornamelijk eenmalige meevallers zorgen ervoor dat de gemeente extra stappen kan maken om de bestaande schulden af te bouwen en zo op de lange termijn uit de rode cijfers te komen. 

Goed op weg


Wethouder financiën Elly de Vries: “De goede weg is ingeslagen en het is gelukt om 2023 positief af te sluiten. We zijn er echter nog niet, de gemeente heeft nog steeds een grote schuld. Dat betekent dat we in de komende jaren nog veel lastige keuzes moeten maken. Tegelijkertijd zijn we trots op het feit dat voor het eerst sinds jaren onze schuld is afgenomen.“