build-reside iconKamerverhuur

Vergunningsplicht

Bedrijfsmatige kamerverhuur zorgt voor een verhoogde druk op het woon- en leefklimaat. Daarom is er een vergunningsplicht. 

Met een vergunningsplicht kan de gemeente zo nodig sturen op de leefbaarheid en de woningverdeling in Bodegraven-Reeuwijk. U heeft een vergunning nodig op basis van de Huisvestingsverordening Bodegraven-Reeuwijk 2019 voor het splitsen, samenvoegen, onttrekken of omzetten van een zelfstandige woning naar één of meerdere onzelfstandige woningen. Zo’n huisvestingsvergunning vraagt u aan bij de omgevingsdienst Midden-Holland, ODMH.

Wees u ervan bewust dat een onderzoek op basis van de wet Bibob onderdeel uitmaakt van de procedure. Meer informatie over de wet Bibob vindt u op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid www.justis.nl/producten/bibob/wet-bibob

Indienen

Om de vergunningsaanvraag in te dienen maken wij gebruik van E-herkenning voor bedrijven. Voor particulieren wordt u verzocht om in te loggen met uw DIGID account.

  • Bent u vastgoedeigenaar? Dan vraagt u hier een huisvestingsvergunning
  • Bent u inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk? Dan vraagt u hier een huisvestingsvergunning aan.

Naast de huisvestingsvergunning dient u onderstaande pdf's extra in. Met het ingevuld vragenformulier Bibob, inclusief de bijlagen, wordt de integriteit van uw bedrijf of de daarbij betrokken personen beoordeeld, op grond van de Wet BIBOB. De vergunning kan worden geweigerd als er sprake is van (een vermoeden van) een strafbaar feit.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Dan kunt u deze, onder vermelding van Vergunning kamerverhuur, stellen via info@bodegraven-reeuwijk.nl of telefonisch via 0172 522 522.