Zwaar verkeer plassengebied

Kentekenherkenningscamera’s in het plassengebied

08 april 2024
Home

Helaas wordt in het Reeuwijkse Plassengebied nog steeds te vaak met ongeautoriseerd zwaar verkeer door het plassengebied gereden, met alle gevolgen van dien, zoals ook op de foto te zien is. Om dit tegen te gaan, is de gemeente van plan om eind 2024 automatische kentekenplaatherkenningscamera’s te plaatsen, ook bekend als ANPR-camera’s.

In het Reeuwijkse plassengebied zijn er veel smalle wegen. In combinatie met de slappe veengrond is groot en zwaar verkeer op deze wegen niet wenselijk. Om het leefbaar en verkeersveilig te houden, is het in dit gebied verboden toegang voor dat grote en zware verkeer. Is het toch nodig om met een wat groter of zwaarder voertuig te rijden, omdat er geen alternatief is? U kunt een ontheffing aanvragen om toch toegang te krijgen tot het gebied. Daarmee wordt een uitzondering gemaakt.

Deze nieuwe camera’s registreren alle voertuigen die het plassengebied in- en uitrijden. Als een voertuig wordt opgemerkt dat te zwaar is en geen ontheffing heeft, wordt de eigenaar van het voertuig aangeschreven en volgen er maatregelen. Voor personenvoertuigen verandert er niets; de nadruk ligt op vrachtwagens en landbouwvoertuigen.

Meer informatie

U kunt alle informatie hierexterne-link-icoon vinden. Heeft u nog aanvullende vragen? Daarvoor is er op 15 en 17 april een vragenuurtje in zalencentrum ‘de Brug’ in Reeuwijk, tussen 19:00 en 20:30 uur. U bent van harte welkom.