Lizet Keijzers

gemeentesecretaris

  • Hoogste ambtenaar van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
  • Staat als secretaris en 1ste adviseur het college van B en W bij
  • Aanwezig tijdens college- en raadsvergaderingen
  • Algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie
  • Bestuurder voor de ondernemingsraad
  • Lid programmaraad leergang Zuid-Holland Ontmoet

Nevenfuncties

  • raadslid gemeente Nieuwkoop (bezoldigd)
  • Vrijwilliger Stichting Triggr Groen Hart Fietsgroep Ter Aar.