Rijnhoek II

Nieuw bedrijventerrein Rijnhoek II een stapje dichterbij

11 juli 2024
Home

Het college van B&W heeft de provincie een locatie voorgesteld om een nieuw energieneutraal bedrijventerrein te ontwikkelen bij Bodegraven. Dit is Rijnhoek II, een gebied in het verlengde van het bestaande bedrijventerrein Rijnhoek. 

Het beoogde gebied ligt tussen de Rijn en het spoor, in de richting van Zwammerdam.

In de Bedrijvenvisie Bodegraven-Reeuwijk 2030-2040 spreekt de gemeenteraad de voorkeur uit om in dit gebied te komen tot dubbel ruimtegebruik: voor bedrijfshuisvesting en voor de opwekking van duurzame energie. 

Vergelijkbaar met Rijnhoek I

Er wordt al langer gesproken over de huisvesting van bedrijven in dit gebied. Gedeputeerde Staten van de provincie ziet al langer de economische noodzaak, maar wilde meer weten over de ruimtelijke onderbouwing, voordat zij haar goedkeuring zou willen geven. Er zijn nu zes gebieden bekeken, waarbij nog steeds Rijnhoek II als meest geschikt uit de bus komt. Het terrein wordt ongeveer net zo groot als het bedrijventerrein op Rijnhoek I en komt net zo over. 

Het nieuwe bedrijventerrein is te bereiken via Rijnhoek I. De gebouwen krijgen maximaal de hoogte van de bestaande bedrijven op Rijnhoek I en het soort bedrijvigheid is ook vergelijkbaar. Nieuw is dat het een energieneutraal bedrijventerrein wordt, in een energieleverende omgeving. Er komen in elk geval zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken en de gevels van de bebouwing.

Aan de keukentafel

Ondertussen heeft de gemeente de omwonenden nadrukkelijker betrokken. De plannen en ideeën zijn in ‘keukentafelgesprekken’ bij de mensen thuis besproken. Ook zijn er twee inloopavonden, in het kader van de gebiedsvisie Oude Rijnzone, geweest. Daar lieten mensen ook weten wat ze vinden van deze locatie voor een bedrijventerrein. Inwoners hebben hun zorgen laten horen, vragen gesteld, suggesties aan de hand gedaan. Daar zijn de plannen ook, waar mogelijk, op aangepast.

En verder?

Bij groen licht van de provincie gaat de gemeente verder aan de slag met het project Rijnhoek II. Ruimtelijke en financiële uitgangspunten worden dan verder uitgewerkt in een startnotitie. Hoe de inbreng van omwonenden mee wordt genomen, komt er ook in. Net als de planning, waarbij duidelijk wordt wanneer de eerste bedrijven hun nieuwe pand in Rijnhoek II kunnen betrekken en wanneer de eerste energie die hier is opgewekt, wordt geleverd.