default iconOntwerpbestemmingsplan “Bundereiland, Reeuwijk-Brug”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat vanaf donderdag 10 augustus 2023 het ontwerpbestemmingsplan “Bundereiland, Reeuwijk-Brug” ter inzage ligt.

Plan(gebied)

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 27 woningen en de bijbehorende openbare ruimte mogelijk. Het plangebied is gelegen in Reeuwijk-Brug ten oosten van de Doggersbanklaan 38-70 en ten westen van de woningen aan de Zoutmansweg 86-118.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 10 augustus 2023 tot en met woensdag 20 september 2023 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze kan op de volgende wijzen:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven;
  • Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0172 - 522 522;
  • digitale zienswijzen kunnen uitsluitend ingediend worden via www.bodegraven-reeuwijk.nl/zienswijze-indienen.

De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Eventueel ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.