default iconOntwerpbestemmingsplan “Loswal Zoutmansweg ter hoogte van nrs. 86 en 88, Reeuwijk-brug” ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op donderdag 28 september 2023 het ontwerpbestemmingsplan “Loswal Zoutmansweg ter hoogte van nrs. 86 en 88, Reeuwijk-brug” ter inzage wordt gelegd.

Plan(gebied) 

Het realiseren van een overslaglocatie met loswal aan de Zoutmansweg te Reeuwijk, ter hoogte van nummers 86 en 88.  

Ter inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 28 september 2023 tot en met woensdag 8 november 2023 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage: 

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.BPloswalReeuwijk-BP40; 
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Ontwerpbestemmingsplan “Loswal Zoutmansweg”); 
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 09:00 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven. 

Wij raden u sterk aan om de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan bieden wij de volgende mogelijkheden: 

  • op afspraak inzien van de fysieke stukken in het gemeentehuis; 
  • indien een afspraak in het gemeentehuis voor u niet mogelijk is, zoeken wij in overleg met u naar een passende oplossing. 

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het zoeken naar een maatwerkoplossing kunt u ons bellen via het algemene telefoonnummer (0172 - 522522) of een e-mail sturen naar info@bodegraven-reeuwijk.nl 

Zienswijzen 

Gedurende de termijn van ter inzageligging kan iedereen zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Het indienen van zienswijzen kan op de volgende wijze 

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven 
  • Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0172 - 522 522 
  • Digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via https://formulieren.bodegraven-reeuwijk.nl/zienswijze-indienen/

De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken. 

Tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan “Loswal Zoutmansweg ter hoogte van nrs. 86 en 88, Reeuwijk-brug” wordt het ontwerp maatwerkvoorschrift ter inzage gelegd.