build-reside iconOntwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Doorvaarthoogtes Reeuwijk-Brug’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op donderdag 28 december ’23 het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Doorvaarthoogtes Reeuwijk-Brug’ ter inzage wordt gelegd.

Plan(gebied)

Binnen het gebied Reeuwijk-Brug bestaat er in de geldende bestemmingsplannen geen minimale doorvaarthoogte en geen minimale breedte voor particuliere vaste bruggen. Dit kan belemmeringen opleveren voor de doorvaart van boten richting het Plassengebied. Om deze belemmering te voorkomen is er een paraplubestemmingsplan opgesteld dat een minimale hoogte- en breedtemaat meegeeft aan particuliere vaste bruggen voor de volgende bestemmingsplannen:

1. Reeuwijk Brug (vastgesteld 04‐10‐2010);

2. Nieuw Westveen (vastgesteld 05‐03‐2014);

3. De Miereakker (vastgesteld 2010‐10‐04) inclusief De Miereakker 1e partiele herziening (vastgesteld 26‐09‐2012);

4. De Venen Oost (vastgesteld 01‐11‐2011);

5. een deel van: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Zoutman (vastgesteld 2010‐11‐01);

In de regels van dit bestemmingsplan is bepaald dat een brug die wordt vervangen of nieuw wordt gebouwd een hoogte moet hebben van tenminste 90 cm, gemeten tussen het onderste punt van de brug tot ‐2,21 NAP, wat het hoogste waterpeil in de winter is. Daarnaast moet de doorvaartbreedte ten minste 150 cm zijn. Op deze manier wordt de doorvaart van boten in dit gebied gewaarborgd.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 28 december ’23 tot en met woensdag 7 februari ’24 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.BPPluDVHBrug‐BP40;
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Doorvaarthoogtes Reeuwijk-Brug’);
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 08:30 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn hier beschikbaar gesteld.

Het digitale bestemmingsplan is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze kan op de volgende wijzen:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven;
  • mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht via telefoonnummer 0172 - 522 522;
  • digitale zienswijzen kunnen uitsluitend ingediend worden via deze link.

De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.