Ondertekening Actieplan Economie 2023

OPBR en gemeente bouwen aan lokale economie

05 september 2023
Home

Het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben een nieuw Actieprogramma Economie afgesproken.

Het Actieprogramma bevat afspraken en projectopgaven die een stimuleringsprogramma vormen voor de lokale economie voor de periode 2023-2026. Er is bijvoorbeeld aandacht voor een verdere verduurzaming van de lokale economie en voor nieuwe ruimte voor bedrijfshuisvesting. Een andere intentie is om onderwijs en bedrijven dichter bij elkaar te brengen. Een prioriteit is de gezamenlijke inzet om de bereikbaarheid te verbeteren, waaronder een oplossing voor de onvolledige aansluiting van de A12 op de N11 bij Bodegraven.

‘Adequaat en realistisch programma’

Wethouder Van den Heuvel van economische zaken en wethouder Kersbergen van verkeer, recreatie en toerisme ondertekenden het Actieprogramma Economie vanuit het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Namens het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk zetten voorzitter Oostveen en Commissie Duurzaam voorzitter Ronald Schilt de handtekeningen.

Jan Leendert van den Heuvel stelt blij te zijn met de ondertekening. “Er ligt nu een adequaat en realistisch programma. Het is zaak om hier ook voortvarend organisatorisch vorm aan te geven, zodat we de plannen kunnen gaan realiseren.” Jan Oostveen vult aan: “En dan inclusief de voortgangscontrole van de uitvoering van het Actieprogramma. Daar hechten we als OPBR veel waarde aan.”

Een exemplaar van het Actieprogramma Economie kunt u opvragen bij postbuseconomie@bodegraven-reeuwijk.nl.