Vlag Oekraine

daycare iconOpvang Oekraïners

Hieronder vindt u het laatste nieuws. 

Uitbreiding opvang Oekraïners

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat opvang bieden aan meer Oekraïense vluchtelingen. De huidige locatie aan de Reeuwijkse Poort, waar momenteel 150 Oekraïners verblijven, wordt uitgebreid en gaat plaats bieden aan meer vluchtelingen uit dit oorlogsgebied.

De oorlog in Oekraïne houdt aan en de verwachting is niet dat deze binnen afzienbare tijd eindigt. Nederland heeft inmiddels ruim 80.000 Oekraïense vluchtelingen onderdak geboden. Nog steeds vinden dagelijks nieuwe Oekraïense vluchtelingen een weg naar Nederland. Om ook hen een plek te kunnen bieden, zijn nieuwe opvangplekken nodig. Daarnaast kunnen op sommige plekken tijdelijk ingerichte locaties niet langer gebruikt worden. Er zijn dus steeds meer mensen op zoek naar een dak boven het hoofd. “Om aan deze behoefte te voldoen, gaan we uitbreiden op de huidige locatie aan de Reeuwijkse Poort,” vertelt burgemeester Michiel Grauss. “De gemeente verwacht Oekraïners te kunnen huisvesten die rechtstreeks uit hun geboorteland komen. Het nieuwe deel van de opvang zal naar verwachting eind van de zomer bewoond zijn.

Buren

Met bewoners uit de buurt van de Reeuwijkse Poort gaat de gemeente begin april in gesprek. Het afgelopen jaar is de inpassing van de opvang in het bedrijvenpand aan de Reeuwijkse Poort zonder problemen verlopen. “Er zijn geen klachten van omwonenden bekend,” volgens de burgemeester. “Maar de gemeente wil graag alle tips en tops uit de buurt meenemen bij het inregelen van de op handen zijnde uitbreiding.”

Bedrijvenpand

Het pand aan de Reeuwijkse Poort is afgelopen jaar voor de helft afgehuurd door de gemeente, ten behoeve van de Oekraïners. Omdat de andere helft leeg staat, grijpt de gemeente nu de kans om deze ruimte bij de opvang te betrekken. Het nieuwe deel zal op dezelfde manier worden ingericht als het huidige woongedeelte.

Regionale samenwerking

“In de regio is voorgesteld om als gemeenten de invulling van huisvesting van specifieke doelgroepen uit te kunnen wisselen,” aldus burgemeester Grauss. “Zo willen de gemeenten elkaar helpen met de opvang van bijvoorbeeld vluchtelingen, maar ook met de Oekraïners. In onze gemeente huisvest het COA daarnaast nog een flinke groep van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Ik ben dankbaar voor de inzet van alle medewerkers, bedrijven en vrijwilligers bij de opvang van mensen in een onzekere situatie. Bij de huidige opvang voor Oekraïners in de Reeuwijkse Poort zie ik dit als een belangrijke en waardevolle bijdrage.”

Gedoogbesluit voor noodopvang Oekraïense vluchtelingen

Het college heeft besloten de locatie voor noodopvang voor maximaal 150 Oekraïense vluchtelingen tijdelijk te gedogen aan de Reeuwijkse Poort 114 in Reeuwijk.Op dit moment wonen er 124 Oekraïense vluchtelingen en wordt er verwacht dat het aantal Oekraïense bewoners tot 140 zal oplopen. 

Het betreft een kantorencomplex dat voor een periode van maximaal 12 maanden wordt ingericht als noodopvang. Er wordt een aanvraag omgevingsvergunning voorbereid om het gebruik te legaliseren. 

Opvanglocatie wordt gereed gemaakt voor Oekraïners

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft aan de Reeuwijkse Poort opvangruimte gevonden om binnenkort vluchtelingen in op te vangen. In eerste instantie zal het gaan om een groep van ongeveer 40 personen. Daarmee voldoet de gemeente aan het verzoek van de Veiligheidsregio opvang voor ongeveer 100 vluchtelingen te vinden.

Deze opvangruimte wordt nu verder geschikt gemaakt voor opvang. Burgemeester Erik van Heijningen: “Het gemeentebestuur vindt het van belang dat wij actief bijdragen aan deze noodzakelijke opvang. Wij kunnen hulp uit de samenleving goed gebruiken. De gemeente coördineert, zodat duidelijk is welke hulp en wanneer nodig is.”

Gemeente bereidt opvang vluchtelingen Oekraïne voor

Bodegraven-Reeuwijk treft na overleg met de Veiligheidsregio Hollands Midden volop voorbereidingen om een groep vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. In eerste instantie gaat het om een groep van ongeveer 100 mensen die gevlucht zijn voor de oorlog.

Waarnemend burgemeester Erik van Heijningen: “De beelden in het nieuws zijn hartverscheurend. Mensen in nood en op de vlucht voor geweld. Laten we er samen voor zorgen dat een groep van deze vluchtelingen uit Oekraïne zich snel thuis gaat voelen in Bodegraven-Reeuwijk. Het is mooi dat wij daar samen aan mogen bijdragen: ‘Geen woorden, maar daden’. Gezien de eerdere ervaringen heb ik hier alle vertrouwen in.”

Noodopvang

Op dit moment kijkt de gemeente naar geschikte noodopvanglocaties waar de vluchtelingen zeker drie tot zes maanden kunnen verblijven. Zodra er een of meer locaties gevonden zijn en zo nodig geschikt zijn gemaakt, kunnen de mensen opgevangen worden. Verder coördineert de gemeente zaken die nodig zijn voor de groep vluchtelingen om zich snel thuis te voelen in onze gemeente. Het gaat hierbij met name om financiën, dagbesteding, werk en onderwijs en gezondheidszorg. Het verenigingsleven kan hierbij worden betrokken.

Hieronder staan veel gestelde vragen. 

Oekraïense vluchtelingen mogen vanaf 1 april 2022 werken in Nederland. Werkgevers moeten het in dienst nemen van een buitenlandse werknemer melden bij het UWV, volgens de vrijstelling voor ontheemden uit Oekraïne.

Het kabinet heeft aan alle 25 veiligheidsregio's in Nederland gevraagd om per veiligheidsregio om opvangplekken te creëren voor Oekraïners die vluchten vanwege de oorlog in hun land. 

Op de website Forrefugees van VluchtelingenWerk is informatie te vinden voor Oekraïense vluchtelingen. 

Op de website van de IND is meer informatie te vinden over verblijfsrecht voor Oekraïners in Nederland.

Op de website van de Rijksoverheid staat actuele informatie over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor Nederland. U vindt hier onder andere veel gestelde vragen, antwoorden en manieren om Oekraïners te helpen.

Bekijk de website van www.vluchtelingenwerk.nl voor de actuele mogelijkheden. 

Op dit moment zijn er geen vrijwilligers meer nodig voor het helpen bij de opvanglocatie. 

Mochten er nog specifieke talenten gevraagd worden of ondersteuning nodig zijn, dan kunt u die informatie op deze pagina vinden.