Gemeentehuis 2023

Opvang vluchtelingen in de gemeente

13 februari 2024
Home

Op 23 januari is de Spreidingswet aangenomen door de Eerste Kamer. In de wet, die 1 februari in werking is getreden, staat beschreven hoe vluchtelingen eerlijk over gemeenten in Nederland worden verdeeld.  

Hoe werkt de wet?

Een nieuwe wet vraagt om de nodige voorbereiding. Zo heeft het kabinet per provincie bekeken en berekend hoeveel opvangplekken er geleverd moeten worden. Het is vervolgens aan de gemeenten binnen de provincie om met elkaar in gesprek te gaan over deze gezamenlijke taak. 

Onderling moeten er keuzes gemaakt worden om de taak te kunnen vervullen. De commissaris van de Koning coördineert deze overleggen en bespreekt de uitkomst na 1 november met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. 

Daar waar eerder een beroep werd gedaan op de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf, kunnen er nu ook gemeenten aangewezen worden om vluchtelingen op te vangen. 

Hoe ziet dat er voor ons uit?

In totaal moet de provincie Zuid-Holland 19.776 opvangplaatsen beschikbaar stellen, waarvan 232 plekken in onze gemeente. De Spreidingswet gaat uit van opvang op duurzame locaties. 

Het GR8 hotel in Bodegraven, waar 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen opgevangen worden valt daar op dit moment niet onder. Echter omdat we bezig zijn met een nieuw te bouwen duurzame opvanglocatie, worden deze plekken wel meegeteld. 

Over de verdere invulling wordt nog gesproken, via de website van de gemeente blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Als gemeente blijven wij ons met of zonder spreidingswet inzetten om mensen bijvoorbeeld door oorlog op de vlucht zijn een veilige plek te bieden.