default iconOverige vragen

Hieronder vind u de antwoorden op alle vragen die u mocht hebben omtrent de verkiezingen.

Verhuizing in verkiezingstijd

Als een kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat hij alleen kan stemmen in zijn oude gemeente. Het adres waarop de kiezer op de dag van kandidaatstelling (9 oktober 2023) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar hij kan stemmen. Op dit adres wordt de stempas bezorgd. 

In een andere gemeente stemmen? Kiezerspas aanvragen! 

Kunt u niet in uw eigen gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Deze kiezerspas kunt u online aanvragen door het aanvraagformulier (Model K 6-1. Verzoek om een kiezerspas (sim-cdn.nl)) te downloaden en per post op te sturen. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 voor 17.00 uur door ons zijn ontvangen. Stuur uw aanvraag naar:   

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
t.a.v. Team Burgerzaken 
Postbus 401 
2410 AK Bodegraven 

U kunt ook mondeling een kiezerspas aanvragen bij Burgerzaken in het Evertshuis. Bij de aanvraag kiezerspas neemt u uw identiteitsbewijs mee. Het adres waarop u op 9 oktober 2023 (de dag van kandidaatstelling) officieel staat ingeschreven, bepaalt bij welke gemeente u de kiezerspas kunt aanvragen. Maak vooraf een afspraak. 

Stempas kwijt of niet ontvangen?  

Als u uw stempas bent kwijtgeraakt of geen stempas heeft ontvangen, kunt u schriftelijk of mondeling in het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen. 

Contact 

Mocht u nog vragen hebben of wilt u meer informatie over de verkiezingen, dan kunt u contact opnemen met Luca Frantzen van Team Verkiezingen via 0172 522 522 of stuur een mail naar verkiezingen@bodegraven-reeuwijk.nl