Plannen Put van Broekhoven

12 juni 2024
Home

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een groot deel van de Put van Broekhoven, tussen Bodegraven en Nieuwerbrug, gekocht van eigenaar Bolk. De waterplas is aangekocht om, bij extreme wateroverlast, tijdelijk water op te vangen.

Op dit moment onderzoekt het waterschap de mogelijkheden en ook de eventuele gevolgen voor de omgeving. De gemeente ziet de noodzaak van een calamiteitenberging, maar vindt het wel belangrijk dat het waterschap alle belangen die er spelen, goed weegt. Uiteindelijk moet het waterschap voor de inrichting vergunningen aanvragen, die de gemeente pas afgeeft na een zorgvuldige beoordeling. 

Natuurfunctie

De heer Bolk houdt het noordelijk deel van de Put van Broekhoeven zelf in bezit. Begin mei sprak de gemeente, samen met het waterschap, met de heer Bolk over zijn ideeën voor mogelijke woningbouw. De gemeente heeft daarbij aangegeven dat de Put een natuurfunctie heeft en belangrijk is in de verbinding van natuurgebieden. Daarom wil de gemeente niet dat daar huizen komen of dat de Put wordt gedempt. Het behoud van de natuurfunctie van de Put van Broekhoven staat voor de gemeente voorop. De heer Bolk heeft aangegeven nog geen concrete plannen te hebben voor woningbouw, maar dat hij de mogelijkheden aan het verkennen is om woningbouw en natuurversterking samen te laten gaan.

Net als het waterschap gaat de heer Bolk zijn plannen verder uitwerken. Ook hij heeft vergunningen nodig voordat hij iets aan zijn deel van de Put van Broekhoven mag aanpassen.

eigendomsgrenzen Put van Broekhoven