Luchtfoto Hortemansdijk met aan beide kanten water in het Plassengebied

build-reside iconPlassengebied Reeuwijk

Het Reeuwijkse Plassengebied is prachtig! Op een zonnige dag zie je heel veel fietsers en wandelaars. Maar het Plassengebied is met de oude landweggetjes op slappe veengrond van nature al een kwetsbaar gebied en niet berekend op intensief en zwaar gebruik. Hoe houden we het Plassengebied vitaal, leefbaar en bereikbaar?

Samen moeten we ervoor zorgen dat het Plassengebied prachtig blijft. Er zijn verschillende initiatieven die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk graag ondersteunt. De gemeente onderneemt zelf ook maatregelen om het gebied te beschermen en om de wegen, bermen en paden duurzaam in stand te houden. We zoeken de balans tussen wonen, werken en natuur.

 

In het kwetsbare Plassengebied vind je veel oude landwegen, ook wel C-wegen genoemd. Die zijn niet berekend op intensief en zwaar gebruik. Het is daarom ook verboden om met te zwaar en te breed verkeer te rijden op C-wegen. Toch gebeurt dat nog wel in het Plassengebied. Hierdoor ontstaat schade aan de weg en de berm en dit zorgt voor onveilige situaties. Om te zwaar en te breed verkeer te weren uit het Plassengebied, heeft de gemeente gekozen voor de inzet van een overslag, een loswal en camera’s:

  • De overslag is ingericht op bedrijventerrein Zoutman. Hier kan de vracht van groot transport worden overgeladen op kleinere, lichtere wagens.
  • Een loswal is een overslagplaats van land op water. Hier worden goederen van de weg overgeheveld naar verder vervoer via het water. De loswal wordt in 2024 gerealiseerd aan de Zoutmansweg. 
  • Om de regels te handhaven worden later dit jaar ANPR-camera’s ingezet, die de nummerplaten automatisch herkennen.

 

Ziet u geen oplossing in de overslag of de loswal voor uw te zware of te brede vracht? Voor voertuigen met een breedte tussen 2,2 en 3 meter en met een gewicht tussen 10 en 20 ton kunt u een ontheffing aanvragen. Er wordt dan met u meegekeken of er inderdaad geen andere mogelijkheid is. U doet de aanvraag via  www.bodegraven-reeuwijk.nl/verkeersontheffingen

 

Regelmatig houden we de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk op de hoogte van de ontwikkelingen in het Plassengebied. Dit doen we met een themapagina in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. Hier leest u die pagina's terug.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@bodegraven-reeuwijk.nl.