Zonnevelden

Programma Zon op Veld vastgesteld

19 juni 2024
Home

De gemeenten van de RES-regio Midden-Holland hebben het Programma Zon op Veld vastgesteld. Hierin staat waar in de regio plek is voor velden met zonnepanelen en aan welke voorwaarden deze zonnevelden moeten voldoen.

Zonnevelden zijn nodig om onze doelstellingen voor de opwek van duurzame energie te halen. Ze zijn alleen onder strenge voorwaarden mogelijk. Bij het opstellen van dit beleid dachten inwoners uit de RES-gemeenten en regionale partijen mee. Afgelopen periode mochten de gemeenteraden van de RES-regio wensen en bedenkingen indienen. Na een aantal aanpassingen hebben de colleges het beleid vastgesteld. Binnenkort kunnen initiatiefnemers projectvoorstellen voor zonnevelden indienen.

Wilt u meer weten?

U leest alles over Zon op Veld in onze regio op de website van de Regionale Energiestrategie Midden-Hollandexterne-link-icoon. Vanaf vrijdag 21 juni vindt u daar ook de link naar het vastgestelde programma Zon op Veld.