Markt

Ruimte op markt van Bodegraven

23 januari 2024
Home

In het centrum van Bodegraven is ruimte voor een 5e ambulante handelaar op de vrijdag en/of zaterdag. 

Wij zoeken aanvulling op de al aanwezige branches: poelier, brood en banket en Vietnamese snacks. Alleen op zaterdag staat er ook vis. 

Onder geïnteresseerden die aanvullend zijn aan de genoemde branches wordt geloot. Degene die de loting wint mag een aanvraag standplaatsvergunning indienen. 

U maakt uw interesse kenbaar voor 7 februari via info@bodegraven-reeuwijk.nl of schriftelijk t.a.v. K. Aartman. 

Voor aanvullende informatie belt u via 0172-522 522.