Samen Leven Plan

Samenwerken aan het Samen Leven Plan

03 november 2023
Home

Wat is er nodig om samen met anderen in uw dorp een zo aangenaam mogelijk leven te kunnen leiden? Hoe kunnen kinderen en jongeren prettig opgroeien, volwassenen comfortabel samenleven en ouderen actief betrokken blijven?

Deze vragen willen we graag samen met u beantwoorden omdat u als geen ander weet wat er in uw dorp leeft, wat er goed gaat en waar behoefte aan is.

Het Samen Leven Plan

De input nemen we mee bij het maken van het Samen Leven Plan. Hierin staat bijvoorbeeld omschreven wat we kunnen doen om eenzaamheid te voorkomen, hoe we jongeren in de gemeente zich thuis kunnen laten voelen en welke informatie nodig is in de voorlichting over mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Actief en zichtbaar

Natuurlijk gebeurt er nu ook al heel veel in onze dorpen. Denk aan de opgestelde dorpsvisies, activiteiten in Huizen van alles en het actieve verenigingsleven dat onze gemeente rijk is. Daar willen we graag op voortbouwen. Waar kan het beter en waar is meer aandacht voor nodig? Wat vindt u belangrijk of waar maakt u zich zorgen over?

Bijeenkomsten

Het plan wil de gemeente samen met u opstellen. Hiervoor zijn drie verschillende bijeenkomsten opgezet.

Meld u aan voor een van onze bijeenkomsten via onderstaande links en laat uw stem horen! Iedere aparte bijeenkomst sluit aan bij een bepaalde levensfase. De aangegeven leeftijden zijn slechts een indicatie.

 Jongeren (tot 27 jaar)

Ouderen (vanaf 65 jaar)

Volwassenen (27 tot 65)