default iconVerleende omgevingsvergunning Reeuwijk, Dorpsweg 26

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken bekend, dat zij bij besluit van 7 februari 2023 een omgevingsvergunning hebben verleend.

Plan(gebied)

De omgevingsvergunning maakt het realiseren van 8 wooneenheden en het aanbouwen van een serre ter plaatse van de Dorpsweg 26 in Reeuwijk mogelijk. Het gaat om de volgende activiteiten:

  • bouwen;
  • rijksmonument;
  • afwijken bestemmingsplan.

Ter inzage

Het besluit is op 21 februari 2023 bekendgemaakt. De inzage periode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van de bekendmaking. Een dag na de start van de inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode en beroepstermijn eindigen zes weken na de start van de beroepstermijn.

De verleende omgevingsvergunning ligt voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: bestemmingsplannen (Verleende omgevingsvergunning Dorpsweg 26 in Reeuwijk;
  • digitaal loket op de website van de ODMH: Digitaal loket ODMH;
  • op papier in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.

Wij raden u sterk aan om de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan bieden wij de volgende mogelijkheden:

  • op afspraak inzien van de fysieke stukken in het gemeentehuis;
  • indien een afspraak in het gemeentehuis voor u niet mogelijk is, zoeken wij in overleg met u naar een passende oplossing.

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het zoeken naar een maatwerkoplossing kunt u ons bellen via het algemene telefoonnummer 0172 – 522 522 of een e-mail sturen naar info@bodegraven-reeuwijk.nl. Ook kunt u contact opnemen met de ODMH via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50000

Beroep 

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden beroep instellen gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 

Inwerkingtreding  

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.