Brugweg, druk verkeer

Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk kijken naar oplossingen voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid

24 januari 2024
Home

Veiligheid en bereikbaarheid zijn belangrijke verkeersthema’s, zowel in Waddinxveen als in Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Waddinxveen geeft prioriteit aan de veiligheid en het oplossen of beheersbaar maken van een aantal verkeersknelpunten, waaronder de Brugweg. 

Samen met gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt met het project Verkeersknelpunt Brugweg met een lokale blik gekeken naar de problematiek en mogelijke maatregelen voor een veiligere Brugweg en goede ontsluiting van Reeuwijk-Dorp.

Onderzoek naar haalbaarheid van drie maatregelen 

Gemeenten Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk gaan samen een plan van aanpak opstellen. Dit is de vervolgstap naar aanleiding van het inventariserende onderzoek dat vorig jaar is afgerond. 

In het plan van aanpak onderzoeken de gemeenten de haalbaarheid van drie mogelijke maatregelen voor het verkeersknelpunt Brugweg, waarbij gekeken wordt naar de ruimtelijke, technische, financiële, juridische en maatschappelijke haalbaarheid. 

Alle maatregelen gaan over een nieuwe ontsluitingsweg op verschillende plekken: tussen de Reewal en Nieuwdorperweg, tussen de Zwarteweg en Reeuwijkse Randweg via Baarsjeskade of tussen de Reewal en Henegouwerweg (N207).

Gemeenten werken samen om het verkeersknelpunt op te lossen

Het poldergebied ten oosten van Waddinxveen en rond Reeuwijk-Dorp (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) kenmerkt zich onder andere door een eeuwenoude wegenstructuur. Deze wegenstructuur is nooit ingrijpend aangepast. Wel is de bebouwing en bedrijvigheid door de decennia heen gegroeid. 

De wegen in het gebied worden gebruikt door fietsers, personenauto's, vrachtverkeer en landbouwverkeer. In combinatie met de beperkte breedte van de wegen worden er knelpunten ervaren. 

Beide gemeenten willen graag aan de slag met deze knelpunten. In de afgelopen jaren is hierbij de samenwerking gezocht. Om dit te benadrukken hebben beide gemeenten in september 2021 een samenwerkingsovereenkomst gesloten.