West- en Oosteinde in Waarder

De voorbereidingswerkzaamheden voor ‘Asfaltonderhoud en aanleg uitwijkplaatsen Oost- en Westeinde te Waarder’ is nu afgerond. De aannemer Scherrenberg B.V. start op 2 oktober 2023 met de uitvoering. Om de bewoners van informatie te blijven voorzien tijdens de uitvoering, is een project-app, de Scherenberg app, aangemaakt. De planning en fasering van het werk kunt u op deze webpagina als bijlage inzien. De gemeente gaat aan het werk aan de West- en Oosteinde in Waarder. Het is tijd voor onderhoud aan beide C-wegen.

Een weg krijgt de status van een C-weg als deze niet geschikt is voor zwaar en breed verkeer. Dit is hier het geval vanwege de zettingsgevoelige bodem en de verkeersveiligheid. Diverse wegvakken en uitwijkplaatsen zijn verzakt en/of voldoen niet qua breedte. In sommige gevallen met wateroverlast en bermschade als gevolg. De deklaag is op grote delen toe aan vervanging en we willen de tijdelijke klinkerverharding op de duikers vervangen voor asfalt.

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt waarop alle aanpassingen aan de wegen zijn aangegeven. Er komen in totaal zes nieuwe uitwijkhavens aan het Oosteinde, waarvan u hieronder de presentatietekeningen vindt:

  • Tussen Oosteinde 10 en 12
  • Tussen Oosteinde 14 en 16
  • Tussen Oosteinde 22b en 24
  • Tegenover Oosteinde 30
  • Tegenover Oosteinde 34
  • Tegenover Oosteinde 42

Planning en uitvoering

Vooruitlopend op de onderhoudswerkzaamheden heeft VanderHelm Milieubeheer BV, in opdracht van de gemeente, vorige zomer alvast verhardings- en bodemonderzoek uitgevoerd. 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk moet goed op haar beperkte budget letten. We willen een verdere stijging van de schuldenlast in elk geval voorkomen en uiteindelijk onze schulden verminderen. Dit dwingt ons om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Niet alles kan. Investeringen en uitgaven houden we daarom kritisch tegen het licht. We stellen onderhoud nog even uit als dit gezien de technische staat van de weg of brug nog niet nodig is. Hoe een brug of weg er voor het oog uitziet is de komende tijd minder van belang dan de veiligheid. Op veiligheid bezuinigen we niet.

Vanuit dit perspectief is besloten om de planning van deze werkzaamheden aan te passen en wat later in 2023 uit te voeren. Het project wordt gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden aan het Westeinde bij Driebruggen. 

Meer informatie

Eventuele vragen of opmerkingen hierover kunt u doorgeven aan Kenneth Terlaan, assistent-projectleider Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, via (0172)522522 of via kterlaan@bodegraven-reeuwijk.nl