Aanpak drugscriminaliteit

Drugsgebruik en de handel in drugs zorgen vaak voor overlast. Zo is er meer criminaliteit, maar kan er ook storend gedrag zijn zoals dubbel geparkeerde auto’s, harde muziek en scheldpartijen op straat. Gemeente en politie pakken samen drugsoverlast aan. Wat kunt u doen bij drugsoverlast en wat doen gemeente en de politie om drugsoverlast te verminderen?

Drugshandel, gebruik of productie leveren een groot gevaar op voor de omgeving. Daarbij gaan drugshandel en productie vaak gepaard met criminele activiteiten waarbij het gebruik van geweld niet geschuwd wordt. Een strikte handhaving is noodzakelijk om overlast en onveilige situaties tegen te gaan.

De burgemeester kan bij het aantreffen van een hennepplantage, strafbare voorbereidingshandelingen of het aantreffen van een handelshoeveelheid hard- of softdrugs besluiten een woning/bedrijfsruimte te sluiten. Dit doet hij op basis van artikel 13b van de Opiumwet. Doel van de sluiting is een einde te maken aan de strijdige situatie en de verstoring van de openbare orde te herstellen. Wanneer er geen sprake is van criminele activiteiten of overlast voor de omgeving, kan er ook een bestuurlijke waarschuwing gegeven worden. 

Jaar

Aantal sluitingen

Woningen

Bedrijven

2020

1

0

1

2021

1

0

1

2022000

De gemeente heeft een lokaal coffeeshopbeleid en hanteert het zogenoemde nulbeleid. Dit betekent dat er binnen onze gemeente geen coffeeshops gedoogd worden. Hiermee volgen wij de regionaal afgesproken lijn: spreiding van coffeeshops (23 stuks). Het gedogen van een coffeeshop is niet gewenst door het ontbreken van maatschappelijk draagvlak en de te verwachten plaatselijke hinder en overlast.

Hennep kweken een onschuldige hobby? Niets is minder waar. Het telen van deze plant is een misdrijf en dus strafbaar. Aan de hennepteelt zitten grote risico’s voor teler en de woonomgeving. Hennepkwekerijen kunnen overal worden ingericht, dus ook in uw buurt. Heeft u het vermoeden dat iemand in uw buurt een hennepkwekerij heeftexterne-link-icoon meld dit dan direct bij de politie: 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 en help zo mee uw buurt hennepvrij en daarmee veiliger te maken.