Toegankelijkheid

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op onze website makkelijk kan gebruiken. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is.

Vanaf 23 september 2020 zijn alle Europese overheidsorganisaties verplicht hun digitale informatie toegankelijk te maken aan de hand van de toegankelijkheidseisen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Kort samengevat houden deze eisen in dat alle overheidsinformatie voor iedereen waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust moeten zijn. Het onderstaande rapport toont aan dat de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk voldoet aan de verplichte toegankelijkheidseisen.

Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring voor de website van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk kunt u inzien in het centrale register.externe-link-icoon