Proclaimer

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan om alle informatie juist en actueel te houden.

Alle informatie die u ons verstrekt behandelen wij vertrouwelijk volgens onze privacyverklaring. Wij gebruiken uw persoons- of adresgegevens uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt.

De gehele website wordt dagelijks gearchiveerd in een online archiefexterne-link-icoon.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op onze website makkelijk kan gebruiken. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is.

Vanaf 23 september 2020 zijn alle Europese overheidsorganisaties verplicht hun digitale informatie toegankelijk te maken aan de hand van de toegankelijkheidseisen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Kort samengevat houden deze eisen in dat alle overheidsinformatie voor iedereen waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust moeten zijn. Het onderstaande rapport toont aan dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voldoet aan de verplichte toegankelijkheidseisen met uitzondering van de PDF-bestanden.

Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring voor de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kunt u inzien in het centrale register: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/755externe-link-icoon

Pdf-bestanden

Omdat pdf-bestanden via veel verschillende kanalen binnenkomen (intern en extern) en niet iedereen over de kennis en/of software beschikt om een pdf geheel toegankelijk te maken, voldoen niet alle bestanden aan de toegankelijkheidseisen. Wij streven ernaar de informatie uit de pdf-bestanden volledig toegankelijk aan te bieden. Wij bekijken per pdf of deze toegankelijk gemaakt kan worden of dat er een toegankelijke alternatieve oplossing kan worden geboden. (Invulbare) pdf-formulieren op onze website worden stapsgewijs vervangen door toegankelijke webformulieren.

Heeft u problemen met het krijgen van informatie uit een pdf-bestand? Laat het ons weten door te mailen naar info@bodegraven-reeuwijk.nl. Wij kijken dan samen met u hoe we de informatie op een passende manier kunnen aanbieden.

Subdomeinen en andere websites

De gemeente is verantwoordelijk voor de onderstaande genoemde subdomeinen. Wij wijzen de leveranciers van deze domeinen op de verplichting om de website digitaal toegankelijk te maken. De gemeente inventariseert dit jaar de digitale toegankelijkheid en maakt daarna afspraken met de leveranciers die nog niet voldoen aan de eisen. 

Werkprocessen

Het toepassen van de toegankelijkheidseisen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de website (redactie, beheer, doorontwikkeling). De webredactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Heldere taal

Het leesniveau van de teksten op onze website is B1/B2. De teksten zijn te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking. Komt u toch een moeilijke tekst tegen? Laat het dan weten. Geef in de tekst aan wat u moeilijk vindt of maak een foto en stuur deze door naar info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Meer informatie

Op de website www.digitoegankelijk.nlexterne-link-icoon vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.

Vragen

Is er, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, iets op onze website voor u niet goed toegankelijk? Laat het ons weten via info@bodegraven-reeuwijk.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.