Aanvragen incidentele subsidie

Organiseert u een activiteit in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk? Dan kunt u een subsidie aanvragen. Subsidies kunnen verleend worden voor activiteiten op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en maatschappelijke dienstverlening.

Incidentele subsidie

Subsidie aanvragen voor een project of activiteit dat een enkele keer wordt georganiseerd.

Uw aanvraag voor de incidentele subsidie moet tenminste zes weken voordat de activiteit plaatsvindt, bij de gemeente binnen zijn.

Binnen vier weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag beslist het college van B&W over uw aanvraag.

Subsidieprogramma

Wilt u graag weten welke structurele subsidies worden verleend? In het subsidieprogramma 2023 vindt u een jaarlijks overzicht van verleende subsidies met een (meer) structureel karakter aan organisaties/ stichtingen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Voorwaarden

Digitaal ingevulde formulieren worden na het invullen automatisch naar info@bodegraven-reeuwijk.nl gestuurd en u ontvangt een kopie van het door u ingevulde formulier inclusief bijlages in uw mailbox.

Alle voorwaarden voor het aanvragen van een subsidie kunt u lezen in de Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2024externe-link-icoonnadere regels subsidie evenementen Bodegraven-Reeuwijk 2022externe-link-icoonrichtlijnen ondersteuning evenementen gemeente Bodegraven-Reeuwijkexterne-link-icoon en de nadere beleidsregels uitvoering subsidies maatschappelijke ondersteuning 2012externe-link-icoon.