Aanvragen structurele subsidie

Organiseert u een activiteit in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk? Dan kunt u een subsidie aanvragen. Subsidies kunnen verleend worden voor activiteiten op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en maatschappelijke dienstverlening.

Structurele subsidie

U kunt een structurele subsidie aanvragen voor jaarlijkse activiteiten.

De aanvraag voor de structurele subsidie moet vóór 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, bij de gemeente binnen zijn.

Uiterlijk 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, beslist het college van B&W over de subsidieaanvraag.

Subsidieprogramma

Wilt u graag weten welke structurele subsidies worden verleend? In het subsidieprogramma 2023 vindt u een jaarlijks overzicht van verleende subsidies met een (meer) structureel karakter aan organisaties/ stichtingen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Voorwaarden

Digitaal ingevulde formulieren worden na het invullen automatisch naar info@bodegraven-reeuwijk.nl gestuurd en u ontvangt een kopie van het door u ingevulde formulier inclusief bijlages in uw mailbox.

Alle voorwaarden voor het aanvragen van een subsidie kunt u lezen in de Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2024externe-link-icoonnadere regels subsidie evenementen Bodegraven-Reeuwijk 2024externe-link-icoonrichtlijnen ondersteuning evenementen gemeente Bodegraven-Reeuwijkexterne-link-icoon en de nadere beleidsregels uitvoering subsidies maatschappelijke ondersteuning 2012externe-link-icoon.