Afvalstoffenheffing

U betaalt een afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Dit wordt meestal via uw jaarlijkse belastingaanslag geïnd.

De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen: een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is hoger voor meerpersoonshuishoudens dan voor eenpersoonshuishoudens.

Het variabele deel wordt bepaald op basis van hoeveel restafval u aanbiedt in het voorgaande jaar. Dit wordt gemeten aan de hand van het aantal keer dat u uw restafval in de ondergrondse container deponeert of uw minicontainer laat legen. Als u uw afval goed scheidt, worden uw variabele kosten lager. U kunt op de website van Cyclusexterne-link-icoon bekijken hoe vaak u restafval heeft aangeboden.

Tarieven 2024
Eenpersoonshuishouden€ 257,40  plus variabele kosten
Meerpersoonshuishouden€ 315,48  plus variabele kosten
  • Per storting in een ondergrondse container: € 2,07
  • Per leging van een minicontainer met restafval van 140 liter: € 4,84
  • Per leging van een minicontainer met restafval van 240 liter: € 8,30

Afval dat niet in het restafval thuishoort (zoals GFT-afval en plastic) is inbegrepen in uw vaste kosten. U hoeft hiervoor geen extra kosten te betalen per storting of leging als u het op de juiste plek deponeert.

Raadpleeg ook de vastgestelde verordeningexterne-link-icoon voor meer informatie.