Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geldt voor iedereen binnen de gemeente. In de APV staan alle lokale regels beschreven.

Nadere regels zijn algemeen verbindende voorschriften ter uitwerking van onderdelen van de APV.