Asbest verwijderen

Wilt u asbesthoudende materialen verwijderen in of bij uw woning? Als u asbesthoudend materiaal gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen bij de ODMH. Ook als u voor de verbouwing zelf geen vergunning hoeft aan te vragen, moet u altijd een sloopmelding doen als er asbesthoudend materiaal vrij komt.

Waarom moet u een sloopmelding doen?

Het is verboden het asbesthoudend materiaal te bewerken (te breken) om het makkelijker te kunnen vervoeren. Dit omdat er kankerverwekkende asbestdeeltjes kunnen vrijkomen!

Dan kunt u aan de balie van het klantcontactcentrum van de gemeente de papieren versie van het formulier afhalen. Deze kunt u invullen en mailen naar bwt@odmh.nl.

Wat houdt een sloopmelding in?

In de volgende gevallen dient u minimaal 5 werkdagen voor het uitvoeren van de (sloop)werkzaamheden een melding in te dienen:

 • U bent als particulier van plan geschroefde platen, waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien), te verwijderen. Het gaat dan om asbesthoudend plaatmateriaal uit woningen of bijgebouwen op uw eigendom, dat niet bedoeld is of gebruikt wordt voor uw beroep of bedrijf. Als particulier mag u, per kadastraal perceel, maximaal 35 m2 verwijderen.
 • U bent als particulier van plan vloertegels of niet gelijmde vloerbedekking met asbestvezels te verwijderen. Het gaat dan om asbesthoudende vloerbedekking uit woningen of bijgebouwen op uw eigendom, die niet bedoeld is of gebruikt wordt voor uw beroep of bedrijf. Als particulier mag u, per kadastraal perceel, maximaal 35 m2 verwijderen.

Na het indienen van de sloopmelding

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de sloopmelding stuurt de ODMH u een ontvangstbevestiging. Als de melding niet compleet is, dan wordt u door de ODMH geïnformeerd en moet u een nieuwe melding doen. Als u een complete melding heeft ingediend dan kan de ODMH voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Voor de veiligheid bent u verplicht zich aan deze voorwaarden te houden.

De start en het einde van de werkzaamheden melden

Voordat u start met het verwijderen van het asbesthoudende materiaal dient u dit minimaal 2 werkdagen voor de start te melden bij de ODMH. Zijn de werkzaamheden afgerond, dan moet u dat de eerste werkdag, nadat u gereed bent met de werkzaamheden, melden bij de ODMH.

Asbest naar de milieustraat brengen

 • Voor het inpakken van asbesthoudend materiaal kunt u bij de milieustraat aan de Portugalweg in Bodegraven plastic verpakkingsmateriaal krijgen. U heeft hiervoor (een kopie van) de ontvangstbevestiging van de ODMH nodig.
 • Als u het ingepakte asbesthoudend materiaal gaat inleveren bij de milieustraat moet u de ontvangstbevestiging van de ODMH aan de medewerker van de milieustraat laten zien.

Voorschriften voor het slopen

Vrije (zwevende) asbestvezels vormen bij het slopen van asbest het grootste gevaar voor uw gezondheid. Door inademing kunnen ze in uw longen terecht komen. Als u zich aan de volgende aanwijzingen houdt, dan voorkomt u dat zo veel mogelijk.

 • Verwijder het asbesthoudend materiaal in zo groot mogelijke delen.
 • Houd het asbestmateriaal nat met behulp van plantenspuit of dweil, dan stuift het niet.
 • Verwijder stof en resten met een natte doek of dweil.
 • Gebruik nooit een stofzuiger. De microscopisch kleine vezels gaan dwars door de stofzuigerzak.
 • Zowel het sloopafval als losse elementen (bloembakken, schoorsteenpotten) mag u nooit met het huisvuil of grofvuil meegeven.
 • Asbesthoudend afval moet goed worden verpakt in een dubbele afvalzak of dubbele folie. Speciaal verpakkingsmateriaal is verkrijgbaar bij de milieustraat op vertoon van uw asbestsloopmelding en goedkeuring.
 • Pak ook al het materiaal dat u hebt gebruikt tijdens de sloop, zoals beschermingsfolie, kleding en schoonmaakdoekjes, goed in.
 • Elke zak moet met tape worden dichtgeplakt en voorzien zijn van een etiket waarop duidelijk leesbaar 'asbest' staat.
 • Geef dit afval apart af bij de milieustraat. Alleen op vertoon van het meldingsformulier en de goedkeuring worden de materialen (gratis) ingenomen.
 • Neem uw legitimatiebewijs mee naar de milieustraat.

Asbestinventarisatierapport

Over asbest

Asbest werd vroeger veel gebruikt als toevoeging in (bouw)materialen, die onder andere bestand moesten zijn tegen hoge temperaturen, slijtage, weersinvloeden of logen en zuren. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbesthoudend materiaal afbreekt, afbrokkelt, verweert of verbrandt komen er microscopische (kankerverwekkende) asbestvezels vrij. U moet zich daarom aan strenge regels houden als u asbesthoudende materialen wilt verwijderen.

Asbestinventarisatierapport

Een asbestinventarisatierapport is verplicht als:

 • U meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert
 • U asbest verwijdert uit een gebouw van vóór 1994

Dit rapport moet door een gecertificeerd asbest inventarisatiebedrijf zijn opgesteld. Daarnaast mag u  niet meer dan de toegestane 35m² zelf verwijderen. Heeft u meer dan 35m² dan moet u dit laten doen door een gecertificeerde asbestsaneerder. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij www.ascert.nlexterne-link-icoon.

Contact

Bij de ODMH kunt u terecht voor alle informatie over bouwen, verbouwen en asbest. Telefoonnummer:  (088)54 50 001, E-mail bwt@odmh.nl

Meer informatie over asbest vindt u bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)externe-link-icoon. Wilt u weten in welke materialen asbest kan zitten? Kijk dan op de asbestwegwijzer.externe-link-icoon